Same difference - Equinox to Equinox
Same difference - Equinox to Equinox

Same difference - Equinox to Equinox
Same difference - Equinox to Equinox

Same difference - Equinox to Equinox
Same difference - Equinox to Equinox

Same difference - Equinox to Equinox
Same difference - Equinox to Equinox

1/3

Same difference - Equinox to Equinox, 2017, Turin (IT)

Performance 1 hour
 

Aaaaaaaagniz, 2017
Aaaaaaaagniz, 2017

Vulcano island (IT)

Aaaaaaaagniz, 2017
Aaaaaaaagniz, 2017

Vulcano island (IT)

Aaaaaaaagniz, 2017
Aaaaaaaagniz, 2017

Vulcano island (IT)

Aaaaaaaagniz, 2017
Aaaaaaaagniz, 2017

Vulcano island (IT)

1/6

Aaaaaaaagniz, 2017, Vulcano island (IT)

Performance for video, 30 minutes

Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)
Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)

Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)
Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)

Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)
Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)

Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)
Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)

1/4

Situazione Sigma, 2017, Turin (IT)

Performance 30 minutes

Eppur si move
Eppur si move

Performensk 2019, Misk (Belarus) Ph by Olga Mankovskaya

Eppur si move
Eppur si move

Performensk 2019, Misk (Belarus) Ph by Mariya Chernyavskaya

Eppur si move
Eppur si move

Performensk 2019, Misk (Belarus) Ph by Olga Mankovskaya

Eppur si move
Eppur si move

Performensk 2019, Misk (Belarus) Ph by Olga Mankovskaya

1/13

Eppur si move, Performensk 2019, Misk (BY)

Performance 30 minutes

MOBY DICK, 2016

Performance 1 day

Eppur si move, Performensk 2019, Misk (BY)

Performance 30 minutes